Aktuelt


Vintertid ...

Og mørketid? Ikke nødvendigvis.

Bærums sykehjem er opptatt av å legge til rette for at beboerne skal trives hele året. 

"Gjennom alt"  ønsker å bidra til å gjøre vinteren litt lysere gjennom allsang, musikk, fortellinger, fellessamtaler om minner og erfaringer, samtaler i enerom om de såre - og de gode - følelsene.

Vi bidrar også gjennom undervisning for ansatte om hvordan de kan gjøre en forskjell for beboernes trivsel og velvære.

Temakvelder med mulighet for å dele erfaringer er blant våre bidrag til trygghet og trivsel for pårørende.