Aktuelt


1. Gjennom alt er blitt styrket med en ny medarbeider i full stilling: Solveig Thoen Bøen! Det betyr at virksomheten kan videreutvikles og nå frem til sykehjem som hittil ikke har fått nytte av denne satsingen.

2. Det er sen høst, og julen nærmer seg. Myndighetene har igjen skjerpet smittevern-tiltakene. Så langt det er mulig, fortsetter vi aktiviteten på tilsvarende måte som tidligere. Vi er fortsatt i en pandemi-situasjon. Det er fortsatt nødvendig å vise varsomhet og ta vare på hverandre. Ansatte ved Bærums sykehjem har gjort og gjør en enorm innsats for at beboerne skal være trygge og trives. 

"Gjennom alt"  vil gjerne fortsette å bidra med noe av det vi kan - f eks enkeltsamtaler eller sosiale samvær med eller uten sang og musikk. Ute eller inne.

Også for pårørende gir denne tiden ekstra utfordringer. Vi er tilgjengelig for den som ønsker en samtale! 

Kontakt oss også gjerne angående behov for fagmøter og undervisning for ansatte! Vi tar gjerne en prat med dere - til beste for beboere og pasienter! 

 

Kontaktinformasjon:

Sykehjem i Bærum - Mari Wirgenes:

  • Mobil 400 34 200
  • Mail: mw387@kirken.no

 

Sykehjem i Bærum - Solveig Thoen Bøen:

  • Mobil 400 37 592
  • Mail: st892@kirken.no

 

Nordraaksvei Sykehjem - Gunnel Johansson Rø:

  • Mobil 982 67 840
  • Mail: gr733@kirken.no

 

Solvik Sykehjem - Ellen Haave:

  • Mail: eh857@kirken.no