Aktuelt


Vaksinering er i full gang! Utover i vårsemesteret vil livet forhåpentligvis sakte, men sikkert, nærme seg det vi er vant med. 

Vi i "Gjennom alt"  vil gjerne fortsette å bidra med noe av det vi kan!

ALLEREDE NÅ kan du be om samtale på tomannshånd. Det gjelder både beboere og pårørende!

ALLEREDE NÅ kan sykehjemmet be om at vi kommer og har sosiale samvær med eller uten sang og musikk. 

ALLEREDE NÅ kan ansatte be om faglige bidrag ved fagmøter - eller veiledningssamtaler - til beste for beboere og pasienter!

I alt vi gjør, følger vi selvfølgelig de til enhver tid gjeldende smittevern-regler.

 

Kontaktinformasjon:

Sykehjem i Bærum - Mari Wirgenes:

  • Mobil 400 34 200
  • Mail: mw387@kirken.no

 

Sykehjem i Bærum - Solveig Thoen Bøen:

  • Mobil 400 37 592
  • Mail: st892@kirken.no

 

Nordraaksvei Sykehjem - Gunnel Johansson Rø:

  • Mobil 982 67 840
  • Mail: gr733@kirken.no

 

Solvik Sykehjem - Ellen Haave:

  • Mobil 400 36 132
  • Mail: eh857@kirken.no