Aktuelt


Det er høst! Samværene på sykehjemmene er både ute med pledd og bålpanner - og inne med allsang og samtaler om det som var og om det som er.

Ansatte og frivillige aktører bidrar til gode liv for beboere og pasienter.

 

Vi i Gjennom alt er til stede på flere måter:

 • Du kan be om samtale på tomannshånd. Det gjelder både beboere og pårørende!
 • Vi kan komme og ha beboer-samvær med eller uten sang og musikk. Inne eller ute.
 • Og vi kan lede samtalegrupper for de beboere det er aktuelt for.
 • Vi er også tilgjengelig for faglige bidrag ved fagmøter - eller veiledningssamtaler - til beste for beboere og pasienter!

(I alt vi gjør, følger vi selvfølgelig de til enhver tid gjeldende smittevern-regler.)

 

Kontaktinformasjon:

Lindelia, Solbakken, Lønnås, Eikstunet, Mariehaven og Gullhaug - Mari Wirgenes:

 • Mobil 400 34 200
 • Mail: mw387@kirken.no

 

Carpe Diem Demenslandsbyen, Stabæktunet, Stabekk, Hospice, Valler, Dønski og Henie Onstad - Solveig Thoen Bøen:

 • Mobil 400 37 592
 • Mail: st892@kirken.no

 

Nordraaksvei Sykehjem - Gunnel Johansson Rø:

 • Mobil 982 67 840
 • Mail: gr733@kirken.no

 

Solvik Sykehjem - Ellen Haave:

 • Mobil 400 36 132
 • Mail: eh857@kirken.no

***

Foto utendørs: Marit Solvoll. Foto innendørs: Kathrine Solvær Arkøy