Aktuelt

Sommeren 2022 er her - og vi får lov å puste ut etter en lang periode med pandemi. Vi har lært mye om tålmodighet og tilpasning av livet til de til enhver tid gjeldende regler. Midt i alt dette: Ansatte og frivillige aktører bidrar fortsatt til gode liv for beboere og pasienter! Uendelig verdifullt!

Vi i Gjennom alt ønsker også å bidra!

Vi er til stede på flere måter:

 • Vi  har trivsels-samvær for pasienter, beboere og pårørende med  sang og deling av minner og erfaringer. Inne eller ute.
 • Vi bidrar ved fagmøter og etisk refleksjon for ansatte - og med veiledningssamtaler.
 • Vi har samtaler på tomannshånd med pasienter, beboere og pårørende.
 • Vi leder samtalegrupper for pasienter og beboere det er aktuelt for.

 

Kontaktinformasjon:

Lindelia, Solbakken, Lønnås, Eikstunet, Mariehaven og Gullhaug - Mari Wirgenes:

 • Mobil 400 34 200
 • Mail: mw387@kirken.no

 

Carpe Diem Demenslandsbyen, Stabæktunet, Stabekk, Hospice og Dønski - Anne Storrusten:

 • Mobil 400 37 592
 • Mail: as729@kirken.no

 

Nordraaksvei Sykehjem - Gunnel Johansson Rø:

 • Mobil 982 67 840
 • Mail: gr733@kirken.no

 

Solvik Sykehjem - Ellen Haave:

 • Mobil 400 36 132
 • Mail: eh857@kirken.no

***

Foto utendørs: Marit Solvoll. Foto innendørs: Kathrine Solvær Arkøy