Aktuelt


Alle høytider, men kanskje særlig julen, vekker følelser og minner. Utallige fortellinger fra barndom og voksenliv deles i denne tiden. Pynting, baking, julemiddag, julens sanger og musikk - alt dette pirrer sansene og vekker minner. Det er så mye vakkert knyttet til denne høytiden. På de ulike sykehjemmene legges det vekt på å gjøre høytiden preget av sterke sanseopplevelser, gode minner og hyggelige øyeblikk. Mange pårørende finner veien til sine på sykehjemmene og deler gode øyeblikk.

 

Samtidig er julen en høytid hvor det ligger en forventning i luften om samvær med familie og venner. Det gjør at den som er syk eller gammel og på ulike måter forhindret fra samvær med sine kan kjenne på ensomhet. Mange av ens jevnaldrende slekt og venner er gått bort eller er for skrøpelige til at det er mulig å komme sammen. Mange har selv en helsesituasjon som gjør sosiale fellesskap utenfor sykehjemmet utfordrende.

Dermed er innsatsen de ansatte legger ned for å gjøre høytiden god for beboerne, utrolig verdifull - enten dette skjer i form av dekorasjoner, musikk og sang, gode lukter - eller hva det måtte være.

"Gjennom alt" bidrar på ulike måter til å gjøre høytiden litt lysere for noen gjennom allsang, musikk, fortellinger, fellessamtaler om minner og erfaringer, samtaler i enerom om de såre - og de gode - følelsene rundt høytiden, undervisning for ansatte om hvordan de kan gjøre en forskjell for beboernes trivsel og velvære.