Aktuelt

 

Vi i Gjennom alt er opptatt av å bidra til livskvalitet og eksistensiell helse.

Vi er i full gang med høstens trivselssamvær og samtalegrupper for beboere - og fagmøter og etisk refleksjon for pleiepersonalet.

I høst har vi også fordypningsundervisning for sykepleiere angående eksistensiell omsorg og samtalepraksis. 

Annerledes i høst/vinter er at en medarbeider har flyttet til sin hjembygd og hennes 100% stilling er fordelt mellom flere diakoner i en vikarperiode inntil ny ansatt er på plass.

 

Nedenfor her er oversikt over våre ulike tiltak ved Bærums sykehjem:

  • Vi  har trivsels-samvær for pasienter, beboere og pårørende med  allsang og deling av minner og erfaringer. Inne eller ute.
  • Vi bidrar ved fagmøter og etisk refleksjon for ansatte. Og vi har veiledningssamtaler med ansatte om konkrete situasjoner.
  • Vi har samtaler på tomannshånd med pasienter, beboere og pårørende.
  • Vi leder samtalegrupper for pasienter og beboere.

Hvert enkelt sykehjem må gjerne komme med ønsker ut fra sine lokale behov.

Informasjon om våre verdier og kjennetegn finner du i omtalen av Gjennom alt på forsiden!

 

Kontaktinformasjon:

Lindelia Sykehjem, Solbakken Sykehjem, Lønnås Helsehus og rehabilitering, Eikstunet Sykehjem, Mariehaven Sykehjem (Helsehus og mottak) og Gullhaug Sykehjem:

Mari Wirgenes:  Mail: mw387@kirken.no.  Mobil 400 34 200.

 

Carpe Diem Demenslandsbyen, Stabæktunet Sykehjem, Stabekk Helsehus og Hospice, Oksenøya Sykehjem:

Kristin Anskau:  Mail:  ka434@kirken.no. Mobil: 982 67 801.

Eller: Anne Storrusten: Mobil: 928 59 311.

 

Solvik Sykehjem:

Ellen Haave: Mobil 400 36 132. Mail: eh857@kirken.no

 

Nordraaksvei Sykehjem:

Henvendelse Jar menighet: Mobil 90027931. Mail: ok497@kirken.no.

***