Aktuelt

Vi skriver 2022 - og fortsatt preger pandemien både nyhetene og våre liv. Fortsatt er smitteverntiltak en del av hverdagen vår. Vi har lært mye om tålmodighet og tilpasning av livet til de til enhver tid gjeldende regler.

Midt i alt dette: Ansatte og frivillige aktører bidrar fortsatt til gode liv for beboere og pasienter! Uendelig verdifullt!

Vi i Gjennom alt ønsker også å bidra!

Vi er til stede på flere måter:

 • Du kan be om samtale på tomannshånd. Det gjelder både beboere og pårørende!
 • Vi kan komme og ha beboer-samvær med eller uten sang og musikk. Inne eller ute.
 • Og vi kan lede samtalegrupper for de beboere det er aktuelt for.
 • Vi er også tilgjengelig for faglige bidrag ved fagmøter - eller veiledningssamtaler - til beste for beboere og pasienter!

(I alt vi gjør, følger vi selvfølgelig de til enhver tid gjeldende smittevern-regler.)

 

Kontaktinformasjon:

Lindelia, Solbakken, Lønnås, Eikstunet, Mariehaven og Gullhaug - Mari Wirgenes:

 • Mobil 400 34 200
 • Mail: mw387@kirken.no

 

Carpe Diem Demenslandsbyen, Stabæktunet, Stabekk, Hospice, Valler, Dønski og Henie Onstad - Solveig Thoen Bøen:

 • Mobil 400 37 592
 • Mail: st892@kirken.no

 

Nordraaksvei Sykehjem - Gunnel Johansson Rø:

 • Mobil 982 67 840
 • Mail: gr733@kirken.no

 

Solvik Sykehjem - Ellen Haave:

 • Mobil 400 36 132
 • Mail: eh857@kirken.no

***

Foto utendørs: Marit Solvoll. Foto innendørs: Kathrine Solvær Arkøy