Hvem er vi?

Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for ansatte, pårørende og beboere ved Bærum bo- og behandlingssentre. Med bakgrunn som prest, sykepleier og diakon er Mari Wirgenes ansatt for å ivareta dette arbeidet.

I tilbudet ligger faglig veiledning for ansatte som møter mennesker i krevende livssituasjoner. Hun tilbyr også støtte og veiledning for pårørende og beboere i form av ulike tilbud og arrangementer.

Tjenesten er åpen for alle, uavhengig av livssyn.

Mari Wirgenes

67500500

40034200