Hvem er vi?

Diakon/prest/sykepleier /arbeidsveileder Mari Wirgenes ansatt for å ivareta dette arbeidet sammen med diakon/sykepleier/lektor Gunnel Johansson Rø og diakon/lærer Ellen Haave.

Kontaktinformasjon: tlf 400 34 200 eller mail: post@gjennomalt.no.

Ansatte:

Mari Wirgenes, Mail: mw378@kirken.no. Mobil: 400 34 200.

Gunnel Johansson Rø, Mail: gr733@kirken.no. Mobil: 982 67 840.

Ellen Kristin Haave, Mail: eh857@kirken.no. Mobil: