GJENNOM ALT

Gjennom alt
Faglig støtte og veiledning  til ansatte, pårørende, pasienter og beboere ...  Les mer…
Mari Wirgenes
Mari forteller: Å jobbe tett med mennesker er både et privilegium og ...  Les mer…
Gunnel Johansson Rø
Gunnel forteller: Jeg er diakon (master i diakoni) og arbeider 80% i ...  Les mer…
Ellen Haave
Ellen Haave er diakon i Høvik menighet 80% og i "Gjennom alt" 20% knyttet ...  Les mer…

Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for ansatte, pårørende og beboere ved Bærum bo- og behandlingssentre. Med bakgrunn som prest, sykepleier og diakon er Mari Wirgenes ansatt for å ivareta dette arbeidet. I tilbudet ligger faglig veiledning for ansatte som møter mennesker i krevende livssituasjoner. Hun tilbyr også støtte og veiledning for pårørende og beboere i form av ulike tilbud og arrangementer. 

Tjenesten er åpen for alle, uavhengig av livssyn.