GJENNOM ALT

Gjennom alt
Støtte og veiledning  til ansatte, pårørende, pasienter og beboere  på ins...  Les mer…
Mari Wirgenes
Mari forteller: Å jobbe tett med mennesker er både et privilegium og ...  Les mer…
Solveig Thoen Bøen
Solveig forteller: Mot livets sluttfase kan det være godt å ha noen å gå s...  Les mer…
Gunnel Johansson Rø
Gunnel forteller: Jeg er diakon 20% i Gjennom alt  knyttet til Nordr...  Les mer…
Ellen Haave
Ellen forteller: Jeg er diakon i Gjennom alt  20% knyttet til Solvik Bo o...  Les mer…

Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for ansatte, pårørende og beboere ved Bærum bo- og behandlingssentre. 

I tilbudet ligger faglig veiledning for ansatte som møter mennesker i krevende livssituasjoner. Gjennom alt tilbyr også støtte og veiledning for pårørende og beboere i form av ulike tilbud og arrangementer. 

Tjenesten er åpen for alle, uavhengig av livssyn.