GJENNOM ALT

Gjennom alt
Faglig støtte og veiledning  til ansatte, pårørende, pasienter og beboere ...  Les mer…
Mari Wirgenes
A jobbe tett med mennesker er både et privilegium og et stort ansvar. ...  Les mer…

Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for ansatte, pårørende og beboere ved Bærum bo- og behandlingssentre. Med bakgrunn som prest, sykepleier og diakon er Mari Wirgenes ansatt for å ivareta dette arbeidet. I tilbudet ligger faglig veiledning for ansatte som møter mennesker i krevende livssituasjoner. Hun tilbyr også støtte og veiledning for pårørende og beboere i form av ulike tilbud og arrangementer. 

Tjenesten er åpen for alle, uavhengig av livssyn.