Solveig Thoen Bøen


Solveig forteller: Mot livets sluttfase kan det være godt å ha noen å gå sammen med. Jeg tror det berører noe av det dypeste i oss å nærme seg alderdom, sykdom, død, tap og sorg. Det kan være noe som er både godt og vondt. Jeg ønsker å være en medvandrer for beboere, pasienter og pårørende i en sårbar tid og være en støttespiller og samtalepartner også for ansatte.

 

 Jeg er utdannet menighetspedagog og diakon. Jeg har også en pastoralklinisk utdannelse (en videreutdanning for diakoner og prester i sjelesorg/samtale). Jeg har flere års erfaring som menighetsdiakon hvor tilstedeværelse og samarbeid med sykehjem og andre helse- og omsorgstjenester sto sentralt. Det har gitt meg erfaring og kunnskap om å møte mennesker i ulike og krevende livssituasjoner.

Kontaktinformasjon:

Mobil: 400 37 592

Mail: st892@kirken.no

Tilbake