Solveig Thoen Bøen


Solveig forteller: Det berører noe av det dypeste i oss å nærme seg alderdom, sykdom, død, tap og sorg. Jeg ønsker å være en medvandrer for beboere, pasienter og pårørende i en sårbar tid - og en støttespiller og samtalepartner også for ansatte.

Jeg er utdannet menighetspedagog og diakon med videreutdanning i sjelesorg. 

 Jeg er utdannet menighetspedagog og diakon. Jeg har også en pastoralklinisk utdannelse (en videreutdanning for diakoner og prester i sjelesorg/samtale). Jeg har flere års erfaring som menighetsdiakon hvor tilstedeværelse og samarbeid med sykehjem og andre helse- og omsorgstjenester sto sentralt. Det har gitt meg erfaring og kunnskap om å møte mennesker i ulike og krevende livssituasjoner.

Jeg har full stilling og jobber primært på: Carpe Diem Demenslandsbyen, Stabæktunet Sykehjem, Stabekk Helsehus og Hospice og Oksenøya Sykehjem.

Kontaktinformasjon Solveig Thoen Bøen:

Mobil: 400 37 592

Mail: st892@kirken.no

Tilbake