Kurs for pårørende


Å være pårørende - som barn, ung, voksen

Eksempler på tema for pårørende-samlinger:

• Å være pårørende som barn, ungdom, voksen
• Hva kan jeg gjøre for min gamle mor og far?
• Når det ikke blir bedre - ventesorg
• Hvordan snakke med våre nærmeste om livet og døden
• Å dele livsfortellinger og minner fra et langt liv
• Samarbeid pårørende - sykehjem- kirke
• Mulighet for samtalegruppe: «Vi som har en av våre nærmeste på sykehjem»

 

Pårørende-samlinger avtales med det enkelte sykehjem. 

Ta gjerne kontakt for å melde behov for pårørende-samlinger der du har en av dine!

Ta også kontakt dersom du ønsker noen å snakke med!

 

En nettside som kan være nyttig for deg som er pårørende til en person med demens: http://demensogtro.no/

 

 

Tilbake