Kurs for pårørende


Å være pårørende - som barn, ung, voksen

 

Eksempler på tema for pårørende-samlinger:

• Hva kan jeg gjøre for min gamle mor og far?
• Når det ikke blir bedre - ventesorg
• Hvordan snakke med våre nærmeste om livet og døden
• Samarbeid pårørende - sykehjem- kirke
• Mulighet for samtalegruppe: «Vi som har en av våre nærmeste på sykehjem»

 

Pårørende-samlinger avtales med det enkelte sykehjem. Kalenderen viser hvor det er avtalt nye samlinger.

Ta gjerne kontakt for å melde behov for pårørende-samlinger der du har din nærmeste!

Tilbake