Kurs for pårørende


Å være pårørende - som barn, ung, voksen

 

• Hva kan jeg gjøre for min gamle mor og far?
• Når det ikke blir bedre - ventesorg
• Hvordan snakke med våre nærmeste om livet og døden
• Samarbeid pårørende - institusjon - kirke
• Mulighet for samtalegruppe: «Vi som har en av våre nærmeste på institusjon»

Tilbake