Kurs for pårørende


Å være pårørende - som barn, ung, voksen

Eksempler på tema for pårørende-samlinger:

• Å være pårørende som barn, ungdom, voksen
• Hva kan jeg gjøre for min gamle mor og far?
• Når det ikke blir bedre - ventesorg
• Hvordan snakke med våre nærmeste om livet og døden
• Å dele livsfortellinger og minner fra et langt liv
• Samarbeid pårørende - sykehjem- kirke
• Mulighet for samtalegruppe: «Vi som har en av våre nærmeste på sykehjem»

 

Pårørende-samlinger avtales med det enkelte sykehjem. Ta gjerne kontakt for å melde behov for pårørende-samlinger der du har en av dine!

Vi underviser også ved Bærum kommunes Pårørendeskole. Da handler det ofte om sorg og tapserfaringer for pårørende til demenssyke.

Ta også kontakt dersom du ønsker noen å snakke med!

 

En nettside som kan være nyttig for deg som er pårørende til en person med demens: http://demensogtro.no/

 

 

Tilbake