Anne Storrusten


Anne forteller: En diakon er ofte blitt sammenlignet med en brobygger. Et vakkert bilde! Å få bidra til å bygge broer, mellom deler i et enkelt sinn, mellom mennesker eller mellom den enkelte og samfunnet, er en stor oppgave.

Jeg er utdannet lærer og har jobbet i ungdomsskolen. Før jeg videreutdannet meg til å bli diakon, jobbet jeg i mange år med kulturformidling i ‘Søstrene på Værket’ - særlig i Bærum. Jeg arbeider ved Stabæktunet og Stabekk sykehjem, Stabekk Hospice og demenslandsbyen Carpe Diem.

Kontaktinformasjon Anne Storrusten:

Mobil: 400 37 592

Mail: as729@kirken.no

 

Tilbake