Mari Wirgenes


Mari forteller:

Å jobbe tett med mennesker er både et privilegium og et stort ansvar.

Jeg ønsker å bidra til at pasienter, beboere og pårørende får støtte i en viktig periode i livet, og jeg ønsker å være en faglig samtalepartner for ansatte.

Jeg er utdannet prest og diakon, sykepleier og arbeidsveileder.

Min sammensatte yrkeserfaring har gitt meg mye kunnskap om det å møte mennesker i glede og sorg, i vanskelige livssituasjoner og når det går mot døden.

Arbeidet med utallige begravelser har gitt meg innsikt i pårørendes opplevelser knyttet til samarbeidet med sykehjem ved avslutningen av livet.

Jeg har også mange års erfaring som kursholder og som forfatter av bøker og fagartikler.

***

Jeg samarbeider godt med kvalitetsrådgivere, fagsykepleiere, kulturmedarbeidere/aktivitører, avdelingsledere og tjenesteledere for at vi sammen skal utvikle og kvalitetssikre arbeidet med å ivareta beboernes og pasientenes behov.

Jeg har full stilling og jobber i hele Bærum - primært ved: Lindelia, Solbakken, Eikstunet, Lønnås, Mariehaven og Gullhaug.

 

Kontaktinformasjon Mari Wirgenes:

Mobil: 400 34 200

Mail: mw378@kirken.no 

 

Tilbake