Mari Wirgenes


A jobbe tett med mennesker er både et privilegium og et stort ansvar.

Jeg ønsker å bidra til at pasienter, beboere og pårørende får støtte i en utfordrende tid, og jeg ønsker å være en faglig samtalepartner for ansatte.

 

Jeg er utdannet prest og diakon, sykepleier og arbeidsveileder.

Min sammensatte yrkeserfaring har gitt meg mye kunnskap om det å møte mennesker i glede og sorg, i vanskelige livssituasjoner og når det går mot døden.

Arbeidet med utallige begravelser har gitt meg innsikt i pårørendes opplevelser knyttet til samarbeidet med sykehjem ved avslutningen av livet.

Jeg har også mange års erfaring som kursholder og som forfatter av bøker og fagartikler.

 

Tilbake