Gjennom alt


Faglig støtte og veiledning  til ansatte, pårørende, pasienter og beboere  på institusjoner for eldre og syke i Bærum kommune.
 

 

Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for ansatte, pårørende og beboere ved Bærum bo- og behandlingssentre. Med bakgrunn som diakon, prest og sykepleier er Mari Wirgenes ansatt for å ivareta dette arbeidet. 

I tilbudet ligger faglig veiledning for ansatte som møter mennesker i krevende livssituasjoner. Hun tilbyr også støtte og veiledning for pårørende og beboere i form av ulike tilbud og
arrangementer.

Tjenesten er åpen for alle, uavhengig av livssyn.

 

Kontaktinformasjon: tlf 400 34 200 eller mail post@gjennomalt.no

Tilbake