Gjennom alt


Faglig støtte og veiledning  til ansatte, pårørende, pasienter og beboere  på institusjoner for eldre og syke i Bærum kommune.
 

 

Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke det diakonale tilbudet for beboere og pasienter ved Bærum bo- og behandlingssentre og ivareta beboernes og pasientens eksistensielle og åndelig behov. Dette skjer ved fellesskapssamlinger for beboere og pårørende, samtaler enkeltvis og i grupper, faglig veiledning av ansatte som møter mennesker i krevende livssituasjoner, samt støtte og veiledning for pårørende.
Tjenesten er åpen for alle, uavhengig av livssyn.

Denne tjenesten kommer i tillegg til lokalkirkens tilbud om gudstjenester, andakter og samtaler med beboerne.

Med bakgrunn som diakon, prest og sykepleier er Mari Wirgenes ansatt for å ivareta dette arbeidet sammen med diakon og sykepleier Gunnel Johansson Rø og diakon og lærer Ellen Haave.

Kontaktinformasjon: tlf 400 34 200 eller mail post@gjennomalt.no

Tilbake