Gjennom alt


En ressurs for liv i endring.

Nærvær og faglig støtte på Bærum kommunes sykehjem.

Hva er Gjennom alt?

Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for beboere, pasienter, pårørende og ansatte ved Bærums sykehjem. 

I tilbudet ligger faglig veiledning for ansatte som møter mennesker i krevende livssituasjoner. Gjennom alt tilbyr støtte for beboere, pasienter og pårørende i form av ulike tilbud og arrangementer. 

Tilbudet er åpent for alle, uavhengig av livssyn.

Denne tjenesten kommer i tillegg til lokalkirkens tilbud om gudstjenester, andakter og samtaler med beboerne.

 

Samarbeid

Faglig utviklingsarbeid blir bedre av bredt samarbeid. Vi vil gjerne høre om deres erfaringer, behov og ønsker. Etter hvert utvikles denne kirke- og kommunesatsingen i dialog med dere.

 

Kontakt oss!

Med bakgrunn som diakon/prest/sykepleier er Mari Wirgenes og diakon/pedagog/sjelesørger Solveig Thoen Bøen ansatt på fulltid for å ivareta dette arbeidet - sammen med diakon/lektor/sykepleier Gunnel Johansson Rø (20% på Nordraaksvei) og diakon/lærer Ellen Haave (20% på Solvik).

Kontaktinformasjon: mail post@gjennomalt.no.

Se detaljert kontaktinformasjon oppe til høyre.

Tilbake