Gjennom alt


En ressurs for liv i endring.

Nærvær og faglig støtte på Bærum kommunes sykehjem.

Hva er Gjennom alt?

Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for beboere, pasienter, pårørende og ansatte ved Bærums sykehjem.

Gjennom alt er en diakonal virksomhet som tilbyr støtte og er en faglig ressurs. Diakoni er kalt kirkens omsorgstjeneste. Tilbudet er åpent for alle, uavhengig av livssyn.

De ansatte i Gjennom alt har relevant utdanning på masternivå. Utdanningen rommer blant annet kompetanse innen samtaler med enkeltpersoner og grupper - og spesielt i møte med menneskers psykososiale og eksistensielle/åndelige behov.

 

Hva kjennetegner Gjennom alt?

Nærvær: Gjennom alt er til stede på sykehjemmene med samtaler, samvær og faglig støtte. Vi ønsker å bidra til fellesskap og livsglede. Samtidig blir vi værende sammen med den enkelte gjennom smerten, det ubehagelige, de vonde spørsmålene. Vi ønsker å bidra med håp og trøst gjennom alt.

Helhetlig menneskesyn: Gjennom alt ser mennesket som en helhet der kropp og sjel, åndelige og sosiale forhold påvirker hverandre.

Verdighet og respekt: Gjennom alt respekterer menneskets verdi helt inn i livets siste fase. Vi etterspør den enkeltes fortelling og identitet, utfordringer og ressurser her og nå.

Forsoningsarbeid: Gjennom alt bidrar i den enkeltes forsoningsarbeid med seg selv, sin livshistorie, sin nåværende situasjon, sine relasjoner og sitt gudsforhold.

Hellige øyeblikk: Gjennom alt ønsker å skape situasjoner som gir mulighet for å bli engasjert, oppdage noe, være seg selv.

 

Dette kommer til uttrykk gjennom:

Samtaler med beboere/pasienter og pårørende, enkeltvis og i grupper

Faglig støtte for ansatte i helsevesenet og kirke/livssynssamfunn gjennom veiledning og undervisning, individuelt og ved fagsamlinger

Samvær der allsang og erfaringsdeling kan skape opplevelse av fellesskap og livsglede her og nå.

 

Samarbeid

Faglig utviklingsarbeid blir bedre av bredt samarbeid. Vi vil gjerne høre om deres erfaringer, behov og ønsker. Etter hvert utvikles denne kirke- og kommunesatsingen i dialog med dere.

 

Kontakt oss!

Kontaktinformasjon: mail post@gjennomalt.no.

Eller se detaljert kontaktinformasjon for hvert enkelt sykehjem ved å klikke "Kontakt" oppe til høyre!

Tilbake