Sosiale/kulturelle samlinger


For beboere og pårørende.

Sammenkomster med for eksempel sang og musikk, poesi og kåserier.

Dette skjer dels gjennom regelmessige samvær inne på de enkelte avdelingene på sykehjemmene hvor beboere og deres pårørende er velkomne til å være med.

Dels gjennom større sammenkomster for beboere og pårørende i sykehjemmets kafeteria, konsertsal eller andre fellesrom. 

 

Tilbake