Sosiale/kulturelle samlinger


For beboere og pårørende.

 

Sammenkomster med for eksempel sang og musikk, poesi og kåserier.

Dette skjer dels gjennom regelmessige samvær inne på de enkelte avdelingene på sykehjemmene hvor beboere og deres pårørende er velkomne til å være med.

Dels gjennom større sammenkomster for beboere og pårørende i sykehjemmets kafeteria, konsertsal eller andre fellesrom. (Sjekk kalenderen hvor de åpne sammenkomstene blir publisert!)

Fra vårens program for større samvær kan nevnes:

Sommerfugl og påsketradisjoner.  Ord og toner ved Mari Wirgenes 2.april kl.12-13 på Solbakken Bo og behandlingssenter, Konsertsalen.

Sommer - en oppdagelsesreise i ord og toner. Ved Mari Wirgenes og pianist Liv Kristoffersen. 4.juni kl.12-13 på Solbakken Bo og behandlingssenter, Konsertsalen.

Sykehjemsgudstjeneste for beboere og deres pårørende - Østerås kirke onsdag 27.mai kl.11.30.

Regelmessige pianostunder på Solvik Bo og Behandlingssenter ved Ellen Haave.

Tilbake