Fagmøter kirke


Fagmøter og viktige dokument for kirkeansatte

TEMA FOR FAGMØTER OG KURS KAN VÆRE

  • Sykehjemsandakten - liturgi, symboler, forkynnelse
  • Sjelesorgsamtalen ved sykdom og alderdom
  • Samarbeid pårørende - sykehjem - kirke
  • Alle menneskers rett til tros- og livssynsutøvelse - hvordan kan kirken være til hjelp?

 

Viktige dokument:

 

NYTTIG NETTSIDE OM DEMENS OG TRO:  http://demensogtro.no/ 

 

TA KONTAKT FOR AVTALE OM FAGMØTER PÅ DIN ARBEIDSPLASS!

 

Tilbake