Gunnel Johansson Rø


Gunnel forteller:

Jeg er diakon (master i diakoni) og arbeider 80% i Jar menighet og 20% i Gjennom alt knyttet til Nordraaksvei Bo og behandlingssenter. Tidligere har jeg jobbet som psykiatrisk sykepleier og lektor i sykepleie. Jeg har mange års spennende og relevant arbeidserfaring og kompetanse som jeg tar med in i arbeidet.

 

 

Diakoniens grunnpilarer som er nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet ligger til grund for arbeidet mitt både i Jar menighet og for de 20% jeg er ansatt for å virke som diakon på Nordraaks bo- og behandlingssenter og i Gjennom alt. Jeg samarbeider nært og godt med kultur- og aktivitetskoordinator, avdelingsledere og tjenesteledere for at vi sammen skal utvikle og kvalitetssikre arbeidet med å ivareta og styrke beboernes behov for åndelig og eksistensiell omsorg.

Angående kulturelle begivenheter på Nordraaksvei Bo og behandlingssenter, se lokal informasjon.

Tilbake