Ellen Haave


Ellen forteller: Jeg er diakon i Gjennom alt 20% knyttet til Solvik Bo og behandlingssenter - og i Høvik menighet 80% .

 

Jeg har jobbet i Høvik menighetspleie som opprettet Solvik i 1961. Jeg kjenner sykehjemmet godt fra 1998. På mandager kl. 12.20 og fram til lunsj spiller jeg pianokonsert for beboere og pårørende i kantina. Det er mulig å kontakte meg for samtaler etter konserten.

Torsdager deltar jeg på «Hjørnet» i 2. etasje. Fra kl.12 kan jeg kontaktes for samtaler.

Som diakon i Høvik menighet holder jeg andakter annen hver fredag kl. 11.00 - 12.00 på « Hjørnet».

Tilbake