Ellen Haave


Ellen forteller: Jeg er diakon i Gjennom alt 20% knyttet til Solvik Bo og behandlingssenter - og i Høvik menighet 80% .

Jeg er opptatt av menneskemøter og gode samtaler, samt åndelig veiledning. Jeg er utdannet førskolelærer, spesialpedagog og diakon.

Jeg har jobbet i Høvik menighetspleie som opprettet Solvik i 1961. Jeg kjenner sykehjemmet godt fra 1998. På mandager kl. 12.20 og fram til lunsj spiller jeg pianokonsert for beboere og pårørende i kantina. Det er mulig å kontakte meg for samtaler etter konserten. Torsdager deltar jeg på «Hjørnet» i 2. etasje. Fra kl.12 kan jeg kontaktes for samtaler.

 

Kontaktinformasjon til Ellen Kristin Haave:

Mobil: 400 36 132

Mail: eh857@kirken.no 

 

Tilbake