Ellen Haave


Ellen Haave er diakon i Høvik menighet 80% og i "Gjennom alt" 20% knyttet til Solvik Bo og behandlingssenter.

Hun spiller piano i Solviks fellesområde hver mandag.

 

Tilbake