Ellen Haave


Ellen Haave er diakon i Høvik menighet 80% og i "Gjennom alt" 20% knyttet til Solvik Bo og behandlingssenter.

 

Tilbake