Maria Løes


Jeg ønsker å være en ressurs i ivaretakelsen av både pasienter/beboere, pårørende og ansatte, og vil etterstrebe et godt samarbeid med ansatte og ansvarlige  i ulike funksjoner.

Jeg begynte som diakon i full stilling i «Gjennom alt» i mars 2024, og arbeider primært ved Stabæktunet, Stabekk helsehus, Hospice Stabekk, Carpe Diem og Oksenøya sykehjem.

 

Av utdannelse er jeg barnevernspedagog og diakon, med videreutdanning i familieterapi. Felles for mine arbeidserfaringer har vært fokus på mennesker som av ulike grunner har befunnet seg i sårbare livssituasjoner.

Tidligere har jeg jobbet i ulike stillinger ved en barneverninstitusjon, men har også erfaring fra Kirkens Bymisjon og Skøyen kirke. Som student jobbet jeg både ved sykehjem og på sykehus, noe jeg fant både utfordrende og utviklende.

Kontaktinformasjon Maria Løes:

Mobil: 90 555 965

Mail: ml277@kirken.no

Tilbake