Ansatt helse/kirke


Tilbudene nedenfor er foreløpig satt på vent.

Når livet igjen blir mer alminnelig finner du invitasjoner til fagsamlinger, aktuelt fagstoff og henvisning til fagartikler.

Faglig utviklingsarbeid blir bedre av bredt samarbeid. Vi vil gjerne høre om deres erfaringer, behov og ønsker. Etter hvert utvikles denne kirke/kommunesatsingen i dialog med dere.