Ansatt helse/kirke


I tillegg til de faste temaene våre, har mange ansatte nytte av å møtes til en faglig samtale om situasjoner som oppstår. Siste tiden har det vært for eksempel: Mediaoppslag om sykehjem, hvordan flytteprosessene ved sykehjem i Bærum har vært opplevd, hvordan mediebilder fra krigshandlinger påvirker beboernes hverdag, etisk refleksjon rundt konkrete dilemma i hverdagen, m.m. 

Faglig utviklingsarbeid blir bedre av bredt samarbeid. Vi vil gjerne høre om deres erfaringer, behov og ønsker. Etter hvert utvikles denne kirke/kommunesatsingen i dialog med dere.

OBS -  Aktiviteten til Gjennom alt finnes ikke i kalenderen oppe til høyre fordi det meste av virksomheten ikke er åpen for alle, men planlegges for hvert enkelt sykehjem.