Ansatt helse/kirke


Myndighetenes smittevern-tiltak påvirker tilbudene om fagmøter og undervisning. Vi gjennomfører fagmøter i de perioder dette ansees som forsvarlig.

I tillegg til de mer generelle temaene våre, har mange ansatte hatt nytte av å møtes til en faglig samtale om hvordan det har vært å være ansatt i korona-tid. For mange har det vært godt å få sette ord på sin egen opplevelse. De ordene vi oftest har hørt, er: Slitsomt! Og: Skummelt! Samtidig har vi lyttet til fortellinger om hjertevarm innsats for beboerne i denne tiden.

LØFT-prosessene ved kommunens sykehjem har også preget siste tiden - og har gjort at flere sykehjem har ønsket fagmøter med dette som tema.

Ta kontakt dersom dere ønsker fagmøter som et tilbud til ansatte - med de til enhver tid gjeldende smittevern-tiltak på plass!

Faglig utviklingsarbeid blir bedre av bredt samarbeid. Vi vil gjerne høre om deres erfaringer, behov og ønsker. Etter hvert utvikles denne kirke/kommunesatsingen i dialog med dere.

OBS - I denne tiden vil dere ikke finne aktiviteten til Gjennom alt i kalenderen oppe til høyre. Det er fordi mye av virksomheten ikke er åpen for alle, men planlegges avdelingsvis og gruppevis av smittevern-hensyn. Enkeltsamtaler er derimot uavhengig av avdeling og gruppe.