Ansatt kirke


Nedenfor finner du aktuelle tema for fagsamlinger for kirkeansatte.

I tillegg bidrar vi ved fagsamlinger knyttet til situasjoner som oppstår. Vi er også tilgjengelig for veiledning i forbindelse med menighetenes andaktsliv og sjelesorgpraksis på sykehjemmene.