Pårørende


Når et menneske opplever sykdom og kanskje nærmer seg avslutningen av livet, kan situasjonen være utfordrende også for de nærmeste.

Mange kjenner på savn. Savn av en tid som har vært, savn av mulighet for nærvær, savn knyttet til minner om et menneske som har vært en del av eget liv.

Både vemod og glede, tretthet og omsorg, sinne og sorg hører med blant de følelser som kan dukke opp når en av ens nærmeste flytter inn på et sykehjem.

I samarbeid med det enkelte sykehjem har vi temasamlinger for pårørende der oppmerksomheten er spesielt rettet mot de følelser og praktiske spørsmål som dukker opp for pårørende.