Pårørende


Når et menneske opplever sykdom og kanskje nærmer seg avslutningen av livet, kan situasjonen være utfordrende også for de nærmeste.

Mange kjenner på savn. Savn av en tid som har vært, savn av mulighet for nærvær, savn knyttet til minner om et menneske som har vært en del av eget liv.

Både vemod og glede, tretthet og omsorg, sinne og sorg hører med blant de følelser som kan dukke opp når en av ens nærmeste flytter inn på et sykehjem.

Noen ganger kan det være godt å sette ord på det man opplever.

Du må gjerne ta kontakt om du ønsker en samtale!

Se kontaktinformasjon for de ulike sykehjemmene ved å klikke "Kontakt" oppe til høyre!