Pårørende


Når et menneske opplever sykdom og kanskje nærmer seg avslutningen av livet, kan situasjonen være utfordrende også for de nærmeste. 

Du må gjerne ta kontakt om du ønsker en samtale!

Mobilnr: 400 37 592 (Solveig Thoen Bøen) eller 400 34 200 (Mari Wirgenes).

Mange av tilbudene nedenfor er foreløpig satt på vent. Når livet igjen blir mer alminnelig, vil du finne invitasjoner til samvær og pårørendekurs, aktuelle artikler, samt hverdagslige tips.