Pårørende


Når et menneske opplever sykdom og kanskje nærmer seg avslutningen av livet, kan situasjonen være utfordrende også for de nærmeste. Nedenfor vil du finne invitasjoner til samvær og pårørendekurs, aktuelle artikler, samt hverdagslige tips.