Pårørende


Når et menneske opplever sykdom og kanskje nærmer seg avslutningen av livet, kan situasjonen være utfordrende også for de nærmeste. Nå som smitteverntiltak hindrer vanlig kontakt, kan tiden oppleves ekstra problematisk - også for de nærmeste.

Ikke vær redd for å ta kontakt om du ønsker en telefonsamtale! Mobilnr: 400 34 200.

Tilbudene nedenfor er foreløpig satt på vent. Når livet igjen blir mer alminnelig, vil du finne invitasjoner til samvær og pårørendekurs, aktuelle artikler, samt hverdagslige tips.